0915907907
CHUYÊN GÀ THẢO MỘC ĐẶC SẢN: PHÙ NINH - PHÚ THỌ
Copy link

Chân gà thảo mộc

| 505 Lượt xem

₫60,000 đ

Ngon, giòn, thảo mộc bổ dưỡng hấp dẫn

Bình luận

Chân gà thảo mộc

₫60,000 đ

Ngon, giòn, thảo mộc bổ dưỡng hấp dẫn

BẠN ĐÃ THỬ CHƯA

TRẢI NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Gathaoduoc Vinh Mè 0915907907
G

0915907907
Nhắn tin!