0915907907
CHUYÊN GÀ THẢO MỘC ĐẶC SẢN: PHÙ NINH - PHÚ THỌ

Thông Tin Liên Hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HTX DV CHĂN NUÔI VÀ TIÊU THỤ GÀ TA VIỆT NAM

Khu 1, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

Số điện thoại hỗ trợ hỏi đáp 0915907907

Email: vinhgata907@gmail.com

Website: vinhme.vn

Gửi liên hệ cho chúng tôi

TRẢI NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Gathaoduoc Vinh Mè 0915907907
G

0915907907
Nhắn tin!